17-12-2019

Život je jinde – křest katalogu

kdy: 17. 12. v 17:00
kde: GAFU, Českobratrská 1182/16


02-11-2019

Juliana Höschlová: Ticho tě neochrání II

kdy / kde  2. 11. 16:00–22:00 / Skelet domu Casa sul Fiume / Biskupská ulice / Havlíčkovo nábřeží / Ostrava

Železo-betonový skelet budovy, který se nachází na exponovaném místě Havlíčkova nábřeží a o který jeho italský majitel několik let již nejeví zájem, tentokrát oživí diskuse a koncert. Tyto alternativy, které podporují vztah k místu a poukazují na důležitost zájmu o naše okolí, odmítají špatně nastavený systém, který namísto podpory zdravých orgánů redukuje živé tělo na holou a mrtvou kostru.

Diskuze / Koncert
Audio_Video_Bass
Gin&Platonic
-mrn-ksz-


02-11-2019

Jan Fabián: Vzpomínka na budoucnost – závěr intervence

Druhý a třetí krok k intervenci aneb slepičí polévka.

kdy: 2. listopadu od 14:00 do 16:00

kde: zadní trakt PLATO Ostrava, ul. Porážková

Jan Fabián ve své tvorbě akcentuje etické rozměry díla a motivuje k zamyšlení nad automatizovanými procesy nebo upozorňuje na nevyrovnané vztahy vůči životnímu prostředí. Pohybuje se mezi prostorovou tvorbou, architekturou, designem a digitálním obrazem. Jeho úsporné instalace, objekty, a interiéry působí dojmem rovnováhy a občerstvení mysli. Vychází z pozorování skutečnosti a zároveň patří k trvalým hledačům smyslu bez zbytečné tragické zátěže. /Denisa Bytelová/


19-10-2019

Juliana Höschlová: Ticho tě neochrání I

Železo-betonový skelet budovy, který se nachází na exponovaném místě Havlíčkova nábřeží a o který jeho italský majitel několik let nejeví zájem, oživí karaoke performance s angažovanými pop songy promítanými do útrob domu. Prostor si prožijeme také společným přespáním v plastovém stanu a ranním východem slunce za doprovodu ambientního koncertu. Tyto alternativy, které podporují vztah k místu a poukazují na důležitost zájmu o naše okolí, odmítají špatně nastavený systém, který namísto podpory zdravých orgánů redukuje živé tělo na holou a mrtvou kostru.

kdy / kde: 19. – 20. 10. od 19:00 – 11:00 / skelet domu Casa sul Fiume /Biskupská ulice / Havlíčkovo nábřeží / Ostrava

karaoke / společné nocování / zvuky za rozbřesku / snídaně


17-10-2019

Hynek Chmelař: Domov je tam, odkud chceme vypadnout

kdy: 17. – 24. 10 vždy od 16:00

Projekt Hynka Chmelaře má podobu průzkumné mise, která však povahou výzkumu, prostředím a konečně i nedostatečnou technologickou vyspělostí vyvolává dojem něčeho nepatřičného a ztraceného. Ústředním aktérem projektu je objekt upomínající vesmírnou sondu, jenž se nejistě pohybuje po urbánní krajině Ostravy. 

Motiv vesmírné sondy zde autor používá jako obecně srozumitelnýsymbol lidské snahy o překročení nám vymezeného rámce planety, jako ztělesnění utopických tužeb, překonat bariéry a objevit možnosti a podmínky, které nás nepředstavitelně přesahují, a tak oklikou poznat sama sebe. Lidská potřeba migrovat je charakteristickým znakem našeho druhu, celá jeho historie je utvářena událostmi způsobenými migračními vlnami. Do dnes je tato tematika aktuální a zároveň politicky ožehavá. Migrace osob z válkou postižených oblastí, kde není možné důstojně žít, je v jistém smyslu podobná snaze takzvané civilizované části světa o kolonizaci sluneční soustavy, tj. zajistit si únikovou cestu, kterou je možné uprchnout před rozšiřující se zkázou planety. Rozdíl je však v tom, že zatímco reální migranti z blízkého východu a Afriky utíkají před zkázou, kterou jsme přímo nebo nepřímo rozpoutali my, jakožto zástupci vyspělé části světa, my unikáme před sebou samými.


14-10-2019

Komentovaná procházka vizuálním smogem Ostravy s Terezou Bonaventurovou

kdy / kde: 14. 10 v 16:00 / sraz na Náměstí dr. E. Beneše před radnicí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Tereza Bonaventurová (*1992) vystudovala v Ateliéru Fotografie u Lukáše Jasanského na FUD UJEP. S pomocí fotografického média se nejčastěji věnuje vizuální problematice veřejného prostoru, architektury a urbanismu, často s lehkým humorem. Doposud se její práce kromě Česka objevily také ve Španělsku, Turecku, či Německu, vydala také několik autorských publikací a současně se podílí na provozu Galerie Fotografic v Praze.


09-10-2019

Komentovaná prohlídka / projížďka

Komentovaná prohlídka s kurátory festivalu. 

kdy / kde: 9. 10. v 16:00 / sraz na Masarykově náměstí u Ostravského muzea


03-10-2019

Jakub Černý: Life under the New Testament

happening spjatý s výstupem na haldu Emu.

kdy / kde: 7. 10. v 16:00 / sraz před vchodem OD Nová Karolina 


19-09-2019

Kukačka 8 - zahájení 2. října

program: 

17: 00 zahájení
17:00 – 18:00 komentovaná prohlídka
18:00 – 21:00 Julia Gryboś & Barbora Zentková / Potential Causes of Afternoon Tiredness

nebytové prostory, č.p. 2984/1 na křížení ulic Pivovarská a Vojanova mapa zde


12-11-2018

Pokoje 2018

Ve čtvrtek 15. listopadu budeme prezentovat Kukačku v rámci série přednášek o mimogalerijním vystavování v Kampusu Hybernská na Pokojích 2018

Program:

  • 14:00 – 14:20 tým Pokoje: Jak to všechno začalo?
  • 14:20 – 15:15  Marie Klimešová: Jak přežít totalitu
  • 15:15 – 16:00  Tereza Rudolf: Druhý plán: výstavy (fotografií) mimo bílou kostku
  • 16:00 – 16:20 Šárka Zahálková: videokoláž o Offcity a Automatických mlýnech v Pardubicích
  • 16:30 – 17:15 Lenka Klodová: Nahé situace
  • 17:15 – 18:00  ostravská platforma Kukačka: Přelet nad hořícím hnízdem

02-12-2017

Křtíme katalog !!!

KDY: 13. prosince
KDE: MENZA REÁLNÍ

warm-up:
17:00 vernisáž Richarda Wiesnera v Galerii Lauby

křest:
17:30 katalog Kukačka 7

doprovodný program:
18:00 - 22:00
Massola /jazz-grind/
München Konflikt /synthpunk/
OTK /progressive hardrock/
Nesbitt's Inequality /doom countryrock/


17-11-2017

Město, věc veřejná

Zveme na konferenci na téma architektura, urbanismus a umění. Kukačka bude při tom.

kdy: 23. 11. od 12:00

kde: Hlučín, Červený kostel

více informací: zde


09-11-2017

Stach Szumski: Żółć / Žluč / Žluť

Zveme na výstavu Stacha Szumskeho v Galerii Lauby, kterou kurátorsky připravil Jakub Adamec

28-10-2017

SDÍLENÉ UMĚNÍ: ANO, ČI NE?

Zveme na debatu v Galerii Jaroslava Fragnera konající se u příležitosti výstavy Veřejný prostor CZ – Krajina města 1. 11.–24. 11. 2017

► 31. 10. 2017
/// ZAHÁJENÍ

► 18:00 | debata
/// SDÍLENÉ UMĚNÍ: ANO, ČI NE?

hosté:
Magdaléna Juříková (GHMP)
Pavla Melková (IPR Praha)
Zuzana Štefková (Artwall Gallery)
Denisa Václavová (Proluka, 4+4 dny v pohybu)
Ludvík Hlaváček (Centrum pro současné umění Praha)
Pavel Karous (Vetřelci a volavky)
Tomáš Knoflíček, Libor Novotný (Kukačka)

Svatováclavský sál Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1

► 19:30 | performance
/// LENKA KLODOVÁ
/// JIŘÍ SURŮVKA
/// ATELIÉR TĚLOVÉHO DESIGNU FAVU VUT v Brně – "Desprately trying to be fish"
/// JIŘÍ PĚKNÝ – Thomas Bernhard o městech, úryvky z díla rakouského mága nenávisti (Mýcení, Staří mistři a další)

► 20:30 | koncert
/// VÍTRHOLC


SITE SPECIFIC INSTALACE NA DVORNÍM TRAKTU
PAVEL KAROUS – Predátoři a plameňáci
PETR KRATOCHVÍL – Červený koberec
GOJO – venkovní site specific instalace na fasádě GJF


20-10-2017

Offcity: Pravidla parc. č. 159/1

Zveme na happening na parkovišti za Ostravským muzeem, který se uskuteční v sobotu 28. 10. od 10:00 do 17:00. Platí, že co není zakázáno, je povoleno? Co se stane pak? Manifest pravidel veřejného prostoru parc. č. 159/1. Chcete se zapojit? Ozvěte se anebo prostě jen přijďte! Více informací: sarka@offcity.cz

Offcity je skupina přátel, otevřená platforma a spolek. Jsme umělci, architekti, teoretici i praktici, náš společný zájem je architektura, veřejný prostor a umění v něm. V rámci Kukačky se věnujeme tématu byrokratických bariér spjatých s užíváním veřejného prostoru, konkrétně s restrikcemi parkoviště u muzea, které jsme si pro svou drobnou intervenci vybrali. V průběhu dne chceme provést experiment, zda i dosud nezakázané činnosti stanou se následně součástí propracovaného výčtu; chceme zjistit, co se stane s místem samotným, sbírat potřehy a reakce kolemjdoucích, bavit se a diskutovat. Přijďte za námi!

Kde: mapa

Kdy: sobota 28. 10. od 10:00 - 17:00


16-10-2017

Sháníme zájemce, kteří budou tvořit Slepou mapu Richarda Loskota

Od pátku se generuje Slepá mapa Richarda Loskota. Pokud máte zájem o zápůjčku jednoho z pěti kol a stát se součástí tohoto interaktivního projektu, pište na info@kukacka.org. Doba zápůjčky není omezená, můžete si kolo půjčit na pár hodin, stejně jako na celou dobu konání výstavy, tzn. do 12. 11. Kola lze rovněž sdílet v rámci větší skupiny lidí.

Info k projektu zde 
On-line tvorba Slepé mapy zde


12-10-2017

Adrian Altman: Stilllikedressingup

Zveme na akci Adriana Altmana, která se uskuteční v pondělí 16. 10. v Kampus Palace na Smetanově náměstí a dalším místech v centru Ostravy. Start v 17:00.

Název díla je odkazem na cheat ve hře GTA, který umožňuje hráči měnit vizáž svého avatara. Hledáme ideál v přednastavených možnostech generovaných samotnými tvůrci hry. I v reálném životě napodobujeme generované trendy, slepě následujeme své vzory, které jsme si sami ani nevybrali, pouze se necháváme ovlivňovat vnějším prostředím, které do sebe promítáme.

„Těšim se, až lidi uvidí očima
těma svejma a nejenom cizíma.
[…]
pro mě ta hra ještě neskončila.“
- Indigo, Fairy tale (2017)

Život je hra, kterou hrajeme, aniž bychom si uvědomovali, že jsme její součástí. Je vůbec představa o individuální existenci jedince reálná? Nejsme my sami pouhými avatary, které pohání příkazy kapitalistického světa?

Akce bude živě streamována pod tímto odkazem 1url.cz/EtIIM


12-10-2017

Richard Loskot: Slepá mapa

Zveme na vernisáž výstavy Richarda Loskota v Galerii Lauby, která se uskuteční v pátek 13. 10. v 17:00.

Výstavní projekt je participativní, chtete-li se zapojit, přijďte na vernisáž, kde vás vybavíme jízdním kolem a náležitými instrukcemi. Máte-li se zapojit a na vernisáž se nemůžete dostavit, ozvěte se nám na info@kukacka.org, kolo vám rezervujeme.

Výstava probíhá v rámci festivalu Kukačka 7: Pravidla hry


05-10-2017

Play Underground

Již v pondělí startuje Play Underground – interaktivní videowalk, při němž se diváci, vybaveni tabletem a sluchátky s 3D zvukem, vydávají na cestu do podzemí. Co se stane, když na sebe vezmou role herců a stanou se bezprostřední součástí příběhu?

Těšíme se na vás denně od pondělí 9. 10. do pátku 13. 10. vždy od 18:00 do 20:00 v podzemních garážích na Prokešově náměstí v Ostravě.


11-10-2017

Been There Together

Možná jste již zaznamenali, že je v řadě ostravských podniků v centru k dispozici karetní hra Been There Together od Niny Mikuškové. Pokud by jste snad ale neměli to štěstí můžete si stáhnout ve formě aplikace zde (Mac) nebo zde (Android).


18-09-2017

Kukačka 7 - Pravidla hry

ZAHÁJENÍ / 4. 10. v 18:00 / Smetanovo náměstí / Ostrava / KRÁTKODOBÉ AKCE / 4. 10. / 12:00 – 20:00 / 5. 10. / 10:00 – 17:00 / Iveta Čermáková & Eliška Perglerová / Galerie Jedna hodina /Smetanovo náměstí/ 9. – 13. 10. / 18:00 – 20:00 / Jan Mocek & Táňa Švehlová / Play Underground – interaktivní videowalk / podzemní parkoviště na Prokešově náměstí/ 16. 10. / od 15:00 / Adrian Altman / STILLLIKEDRESSINGUP / 28. 10. / 10:00 – 17:00 / Offcity / Pravidla parc. č. 159/1 / parkoviště Černá Louka – Pivovarská /

 


15-06-2017

D&W Tarnovski, Zahálková: PŘESLECHY

Terénní zvuková dílna o akustice a prožitku místa, sochách a (post)pravdě.

24.6.2017 10:30 – 19:00 Brno, Dům umění

Socha ve veřejném prostoru není solitér. Komunikuje se svým okolím a okolí komunikuje s ní. Jak objekty v ulicích dotváří lokality, kam jsou zasazeny? Mění jejich význam, či ho doplňují? Lze replikovat akustickou situaci jedné sochy u jiného objektu? Dílna o naslouchání místu, dílna jako experiment hledání vztahu sochy, místa a městské akustiky, tichá pošta mezi sochami. Workshop je vhodný pro kohokoli se zájmem vnímat svoje okolí nejenom očima. Maximální počet účastníků je 10.

Přihlášky prosíme do 18. 6. 2017 na sarka@offcity.cz.

Šárka Zahálková je členkou Offcity Collective, nezávislé platformy pohybující se na polích vizuálního umění, architektury, komunitní práce a umělecké produkce se sídlem v Pardubicích. Má četné zkušenosti s projekty založenými na tvůrčí spolupráci, působí však i jako nezávislá umělkyně. Věnuje se kresbě, ilustraci a animaci. Zajímá ji práce s veřejným prostorem, percepce a paměť.

Jaroslav Tarnovski je hudebník a producent. Hraje sólově, s kapelami Gurun Gurun, IQ+1, The Czech Psychedelic Society Manifesto, v duu s bubenicí Míchaelou Antalovou a v projektu Wabi Experience. Kromě scénické muziky se věnuje i field recordingu (zejména pod jménem Prosoxi Skylos), remixování a tvorbě mixtapů.


11-06-2017

D&W – Julia Gryboś / Barbora Zentková: No Disc

Pro Julii Gryboś a Barboru Zentkovou splývá pojem „socha“ s událostí jakožto významným poznamenáním „tady a teď“. V jedné z budov v centru města, která zůstává dlouhodobě nevyužívaná, organizují jednorázovou zvukovou událost, kterou pojímají jako iniciační gesto směřující k jejímu ozdravení. Najatí hudebníci, jejichž množství je odvozeno z celkové dispozice budovy a počtu jejích místností, jsou pověřeni úkolem hrát po určitou dobu jeden part skladby, vytvořené na základě transkripce fieldrecordingové nahrávky brněnské řeky Svitavy. Protože je ale každý hudebník uzavřen ve své místnosti a není tak schopen příslušně reagovat na tempo svých kolegů, stává se v průběhu času skladba stále více asynchronní, až vyúsťuje do nové abstraktní kompozice.

Místo konání: Dům na Kobližné ulici 461/22, Brno (49.19518, 16.61183)

Čas: 14. června od 15:00 do 19:00

Sochy v ulicích - Brno Art Open 2017 | 7.6. – 27.8.2017 | www.dum-umeni.cz/bao

www.zentkova-grybos.com


03-06-2017

Šárka Mikesková: Müslitel

Zveme na výstavu Šárky Mikeskové v Galerii Lauby. Vernisáž 5. 6. od 17:00. Výstava potrvá do 7. 7.

„Rodinova plastika z Brány pekel v kontextu současné apokalypticky zvrácené doby plné nesmyslných konfliktů. Též laciná náhražka ve formě preparované atrakce pro uchování příštím generacím."


01-06-2017

Dichtung und Wahrheit

Sochy v ulicích - Brno Art Open 2017 | Dichtung und Wahrheit 7.6. – 27.8.2017 Kurátoři: Tomáš Knoflíček, Libor Novotný Autoři: Vasil Artamonov / Alexey Klyuykov, Ján Gašparovič /SK/, Barbora Zentková / Julia Gryboś /SK, PL/, Tomáš Hlavina, Pavel Karous, Krištof Kintera, Martin Kochan /SK/, Josef Mladějovský, Oldřich Morys, Helmut Smits /NL/, Pavel Sterec, Philip Topolovac /D/, Christof Zwiener /D/

Již po šesté zaplní veřejná prostranství města Brna přehlídka Brno Art Open. Prostřednictvím třinácti autorských realizací se letošní ročník Soch v ulicích zamýšlí nad otázkou tzv. umělecké pravdy a poukazuje na její možnou souvislost s aktuálním fenoménem post-pravdy. Zastřešující téma vycházející z výroku J. W. Goetheho, Báseň a pravda / Dichtung und Wahrheit odkazuje na vztah mezi vědou a uměním, či obecně na střet poetického a exaktního (mechanického) myšlení.

PŘESNÉ LOKACE vystavených objektů a podrobnější informace najdete v mapce, kterou zveřejníme již brzy. www.dum-umeni.cz/bao

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 6. 6. od 18.30 před Domem umění

Přehlídku zahájí Matěj Hollan, náměstek primátora statutárního města Brna, Terezie Petišková, ředitelka Domu umění, a Tomáš Knoflíček a Libor Novotný, kurátoři

Následuje Bastl Instruments - živý ambientní set hraný na modulární syntezátory
http://www.nona-rec.com/
Občerstvení*pivo*zmrzlina


29-04-2017

Handa Gote: Hladomor

Výstava skupiny Handa Gote v Laubech startuje 3. května. 


01-03-2017

Jan Pfeiffer: Černá v pohybu

Vernisáž výstavy Jana Pfeiffera v Galerii Lauby se koná již toto  pondělí 6. března v 17:00.


Jakub Rajnoch: Public sousveillance

Zveme na výstavu Jakuba Rajnocha v Galerii Lauby.


Lukáš Hájek: Jehly

Zveme na vernisáž výstavy Lukáše Hájka v Galerii Lauby, která se koná ve středu 2. 11. v 17:00. 


22-09-2016

I Love 69 Popgejů: Dnes nepřijdu do práce, jdu na výstavu… šéfe!

Zveme na vernisáž výstavy audiovizuálně performerské skupiny I love 69 popgejů v Galerii Lauby. Start v úterý 27. 9. v 17:00.

 


11-07-2016

Kurt Gebauer: Vyhnání z ráje III

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Kurta Gebauera, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 7. v 17:00.


Matej Al-Ali: Hmotný zájem

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Mateje Al-Ali v Galerii Lauby, která se uskuteční v pátek 10. 6. v 17:00. 


09-05-2016

Petr Dub: Šťastní a veselí

Zveme na vernisáž výstavy Petra Duba v Galerii Lauby, která se uskuteční v úterý 17. 5. v 19:00. Po skončení vernisáže proběhne projekce dokumentárního filmu Fetiš návštěvnost (režie: Vjera Borozan, Janek Rous Barbora Švehláková)


30-03-2016

Julia Gryboś a Barbora Zentková: Mluva do větru

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Julie Gryboś a Barbory Zentkové v Galerii Lauby, která se uskuteční v úterý 30. 3. v 17:00. 


09-12-2015

Katalogy letošního ročníku jsou venku

Každý z 300 výtisků je originál. Na obálce naleznete vždy jedno písmeno, která dohromady dávají citát Roberta Musila, jehož znění se dozvíte uvnitř. Děkujeme Kolektivu, Rudovi Samohejlovi a všem, kteří na chodu letošní Kukačky nějak participovali. Info o prodeji viz sekce shop.


24-11-2015

Mezi banalitou a zázrakem: Epilogue

Křest řezem: v úloze kmotra katalogu Rudolf Samohejl

kdy: 9. 12. 2015

kde: Nebytové prostory U Hodin, Generála Hrušky, Ostrava-Mariánské Hory, dostupnost trolejbusem 108, 109 (zastávka Sídliště Fifejdy). Mapa zde

doprovodný program:

Comments on Megapolis / projekce filmu Vladimíra Turnera
Der Marebrechst / DIY / free / sound art brut
Lišaj / downtempo / lo-fi
Jakub Frank – Matěj Frank / ściany szumów
alexander hemala / experimental / ambient

+ autorské prezentace


08-10-2015

Návrat kina Máj

Zveme na projekt skupiny Postrautisti

kdy: 14. 10. od 19:30

kde: Bývalé kino Máj v Ostravě-Přívoze (mapa: zde)

Kino Máj patřilo v 90. letech mezi oblíbené kulturní destinace nenáročných obyvatel kraje. Místem, kde legendární Godzillu nebo Jurský park bylo možno shlédnout až ve dvou sálech! Krátce po roce 2000 bylo kino zavřeno a jeho okolí tak nabylo svéráznou jiskru místního folkloru. Nejen díky večerce zásobující čerstvým pivem a plastovými pohárky rumu si toto zchátralé místo znovu našlo své pravidelné návstěvníky. Dnes je kino Máj nenávratně zatepleno a většina obyvatel okolních bytovek vůbec netuší, co se uvnitř děje...O skupině:
Činnost skupiny, jejímiž členy jsou Ivana Pavlíčková, Tomáš Beňadik a Kristýna Kašparová, se pohybuje na pomezí performance a event - happeningu, jehož ústředním bodem je otázka komunitního nakládání se svěřenými zdroji (Post-raut, Kruh) a vztahovými zákonitostmi v širším spektru každodennosti (Eden, Sen o F. Kowolowskim). Ve tvorbě skupiny je akcentována důležitost propojení umění se širokou veřejností, vštěpení vytracených hodnot a navázání dialogu i za cenu ztráty autonomie komplikovanosti.


07-10-2015

Helmut Smits

Kukacka a PLATO zvou na autorskou prezentaci:

12. 10. v 17:00 Galerie města Ostravy, multifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice

Helmut Smits (*1974 Roosendaal, žije a pracuje v Rotterdamu) je holandský multidisciplinární umělec, absolvent Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost v Hertogenboschi (1997-2001). Jeho tvorba absorbuje řadu podnětů současného světa, od řeči korporátních značek, přes státní symboly a jiné formy reprezentace moci až po komunikační mechanismy současných médií. Významný je v autorově tvorbě prvek aktivismu konfrontovaný značnou dávkou subverzivního humoru. Smitsovy práce vedou k odkrývání zaběhaných společenských schémat či naší percepce. Nezřídka také vyjevují potenciál veřejného prostoru jako míst plných překvapení a každodenních zázraků.  

http://helmutsmits.nl


07-10-2015

Deana Kolenčíková: Slavnostní pohled nahoru

Na nepříliš populární Nádražní ulici se ve středu naskytne netradiční podívaná. V ne vždy utěšeném přívozském prostředí dáme zavzpomínat na jeho zašlou slávu a zažijeme slavnostní atmosféru, když rozzáříme bývalé kino a jako hosté této události snad zavdáme příčinu ke krátké kontemplaci nad pomíjivostí okamžiku nejen nám samotným, ale i případným kolemjdoucím a místním obyvatelům.

Tento zážitek bude zpříjemněn douškem vína a malým občerstvením.

Místo konání: zde


25-09-2015

DNA dlažba

Srdečně zveme na projekt Vladimíra Havlíka Dna dlažba.

Nejdříve prozkoumáš ulice v centru Ostravy. Najdeš díru v chodníku a poznamenáš si její rozměr. Do Antikvariátu Fiducia si přijdeš vyrobit vlastní „DNA dlaždici “. Přineseš si něco osobního - vlasy, nehty, krev, moč, fotku, dopis, atd. Přimícháš to do betonové směsi, kterou napěchuješ do připravené formy. Počkáš, až beton vyschne. Druhý den se společně s dalšími účastníky akce vydáš usadit dlaždice na „svá místa“.

PONDĚLÍ 5. 10.  

13.00 – 18.00 výroba dlaždic v Antikvariátu a klubu Fiducia (materiál a technické zázemí bude k dispozici)

ÚTERÝ 6. 10.

13.00 – 15.00 společné usazování dlaždic v ulicích Ostravy


Vladimír Havlík

Zveme na autorskou prezentaci 5. 10. v 19:00 klubu Fiducia

Tvorba Vladimíra Havlíka je charakteristická svou různorodostí - obsahuje akce (performance, happeningy i land-artové realizace), vizuální poezii, konceptuální knihy a objekty, kresbu, abstraktní malbu, video i textové realizace. Pro jeho práci je typický pohyb na tenké hranici mezi uměním a životem doprovázený permanentní reflexí vlastní minulosti. Akce, kterým se věnuje od konce 70. let, se vyznačují osobitou poetikou, romantikou, naivitou, jemným humorem, přátelskostí a úsměvným exhibicionismem. Jsou charakteristické dualitou příroda – urbánní prostředí, balancují mezi vážně míněným a okamžitě zpochybňovaným.  Médium performance a její dokumentace podrobuje kritické revizi také ve své současné tvorbě. Vladimír Havlík je aktuálním laureátem ceny Umělec má cenu, jež je udělovaná autorům, jejichž příklad významně rezonuje u mladé a nastupující generace tvůrců.           


21-09-2015

Filip a Matěj Smetanovi: Milníky

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Filipa a Matěje Smetanových v Galerii Lauby, která se uskuteční v úterý 21. 9. v 17:00. 


07-09-2015

Oldřich Morys: Jora!!!

Zveme na vernisáž výstavy Oldřicha Moryse v Galerii Lauby, která se uskuteční v úterý 15. 9. v 17:00. 


03-08-2015

Cvičení s Filipem Hauserem

Vyzýváme k účasti na projektu Cvičení s Filipem Hauserem, které se uskuteční 6. 9. 2015 ve 12:30 v Komenského sadech v Ostravě, poblíž kavárny Dětský ráj.

“Cvičení s Filipem Hauserem” je projekt, usilující o propojení cvičení a umění. Běžná lekce jógy pod vedením profesionálního lektora Petra Kucharčíka se zde oproti zvyklostem rozšiřuje o cvičební pomůcky umělecké povahy, konkrétně o dílo Dům č. p. 4 - 64. Během cvičení tak bude pozornost upřena nejen na vnímání těla, ale také na vnímání samotného předmětu a na jeho estetické kvality. 

Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita a apatie vůči estetickým a konceptuálním vjemům. To vše má i svůj dopad na dění v umělecké sféře. Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a strategie současného umění, které se snaží jej zapojit do běžného života. A právě metoda "cvičení s uměním" nám ukazuje, jak se umění může stát aktivní součástí našeho bytí a zároveň tím zlepšit zdraví a obnovit tělesnou i duševní harmonii.

(upravený text z knihy Jóga v denním životě - P. s. Mahéšvaránanda)

Pokud Vás projekt oslovil neváhejte zaslat e-mail na adresu: info@kukacka.org

Těšíme se na spolupráci. Pavlína Komoňová a Filip Hauser

Autorem uměleckých artefaktů je Filip Hauser, student magisterského studia - obor sochařství na FaVU v Brně.

Autorka projektu je Pavlína Komoňová, čerstvá absolventka magisterského studia ateliéru intermédia a multimédia Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě


21-07-2015

Lenka Klodová namaluje Váš akt

Lenka Klodová je už připravená namalovat váš akt. Přijďte! Bude k dispozici dnes a zítra, tj. 21. - 22.7., v prvním patře obchodního fóra Nová Karolina, naproti schodišti vždy od 10:00 do 18:00. Ve čtvrtek 23. 7. se její mobilní ateliér přesune k molu na řece Ostravici poblíž Nové radnice.


16-06-2015

Mezi banalitou a zázrakem

Zahájení 6. ročníku: 16.7. v 17:00.

Místo: Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Masarykovo náměstí 1, Ostrava.
V rámci zahájení - vernisáž Tomáše Moravce v Galerii Lauby


10-02-2015

Kukačka VI - Mezi banalitou a zázrakem

Vyzýváme zájemce k účasti na 6. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru KUKAČKA, který se uskuteční v Ostravě v termínu 10. 6. – 8. 11. 2015. 

Téma letošního ročníku implikuje především každodennost, jejíž reflexe patří k hojně frekventovaným strategiím současného umění. Je to vlastně jeden z paradoxů dnešních dní. Umění usiluje o to, stát se aktivní součástí všedního života a přebírá i jeho mimikry, aby mohlo snáze spoluutvářet veřejné dění. Běžné publikum o to ale zpravidla nestojí a nadále volá po uměleckých archetypech. S tím se však – zjednodušeně řečeno – umění potýká vlastně už od nástupu moderny. Posouvají se jen hranice, mění rekvizity a hlavní protagonisté, takže Baudelairova malíře moderního života dnes alternují umělečtí aktivisté, archiváři, terénní pracovníci a kulturní animátoři. Tak jako tehdejší umělce může ale běžné publikum i ty současné vinit z „desakralizace“, kterou modernímu umění vyčítal již Hans Sedlmayr ve své studii Ztráta středu.

Aniž bychom chtěli s tímto názorem polemizovat, domníváme se, že umění – a tím spíše to ve veřejném prostoru – stále disponuje možností přivodit pocit náhlého prozření, pocit, že se věci mají jinak. Navíc, jako by tu platila nepřímá úměra, čím jsou tyto impulzy všednější, tím větší skýtají potenciál. Čím obtížněji lze totiž definovat hranici mezi uměleckou intervencí a běžnou realitou, tím křehčí je i hranice mezi banalitou všedního dne a možným zázrakem.

Z každého dne je prý zajímavých jen pět minut. My bychom – motivováni výrokem Hanse-Petera Feldmanna – chtěli ukázat i zbytek. I proto jsme se rozhodli pro přehodnocení dosavadní provozní praxe. Namísto časově sevřeného charakteru získává akce volnější rámec, tak aby mohla lépe využívat proměn města v průběhu roku. Jednotlivé realizace proto nebudou vznikat v jednu chvíli, nýbrž se budou kontinuálně doplňovat a jedna nahrazovat druhou způsobem vhodněji se adaptujícím podmínkám života ve městě. Tento krok je ale motivován i touhou vyvléci se z ohlávky svátečnosti, kterou akce, vtlačená do relativně krátkého časového úseku, nutně vyvolává.

Vzhledem k  úzké provázanosti mezi „artefaktem“ a daným místem je na každém z tvůrců, zvolit adekvátní formu i prostor k prezentaci. Vizualizace návrhů společně s Vašimi CV zasílejte průběžně (nejpozději však do 30. 3. 2015 na info@kukacka.org, kde nás můžete kontaktovat i v případě potřeby jakýchkoli doplňujících informací